Thu. May 26th, 2022

Siidaan Yaadannoo Artist Haacaaluu Hundeessaaf Yuunivarsitii Ambootiin Hojjetamee ture Eebbifame

Siidaan Yaadannoo gooticha qaalii Aartiist Hacaaluu Hundeessaa Yuunvaaristii Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti hojjettoota Yuunvaaristii Ambootiin hojjetamaa ture ganama kana eebbifame.

“Kan nama nyaatutu nu keessa jira” jecha Artist Hachalu Hundessa yeroo hundumaa sammuu kiyya keessaa dagatamuu hin dandeenye.

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College.

Leave a Reply

%d bloggers like this: