Thu. May 26th, 2022

Oromiyaatti baniinsi manneen barnootaa yeroo hin murtoofnef dheereffame.

Biiroon Barnootaa Oromiyaa “COVID-19” booda manneen barnootaa Sadaasa 7, 2013 kan banaman ta’uu ibsuun isaa ni yaadatama. Yaa ta’u malee duub-deebii ummata biraa argachaa jiruun qophiin “COVID -19” irratti jiru ga’aa akka hin taane ibsaa jiru jedheera.

Kanuma irratti hundaa’uun baniinsi manneen barnootaa yeroo hin murtaa’iniif akka dheereffamu murtaa’uu beeksiseera.

Yoom akka banamanis fulduratti kan beeksisu ta’uu yaadachiisera.

Barnoonni kutaa 8ffaa fi kutaa 12ffaa garuu haaluma jalqabeen itti fufa jedhameera.

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College.

Leave a Reply

%d bloggers like this: