Thu. May 26th, 2022

Namoota FDG 2015/2016 irratti ajjeefaman

Tarreen armaan gadii kun namoota FDG 2015/2016 irratti ajjeefaman qabata.

LakMaqaaTeessooUmuriiGuyyaa Du’aaHojii/Dabalata
1Mahammad Daawud Harargee DhihaaDaaroo LabuuBitootessa 20, 2016 
2Alii Burii Arsii Lixaamagaalaa Kofalee Bitootessa 30, 2016Hojjataa Hoteela Hawwii kan Kofalee
3Tasfaayee DiriirsaaShawaa DhihaaTokkee Kuttaayee15Bitootessa 25, 2016
4Tolasaa DhufeeraaShawaa DhihaaAbuunaa Gindabarat20 keessaAmajjii 15, 2016barataa waggaa 4ffaa Muummee Elektirikaal InjineriingiiYuunivarsiitii Haromaayaa
5Goobantii CaakkaaShawaa Dhihaa, AmboBitootessa 27, 2016
6Abduljaliil MahaammadHarargee Bahaa, magaalaa SoqaaBitootessa 26, 2016barataa kutaa 12ffaa
5Girmaa DarajjeeWallagga BahaaGiddaa AyyaanaaBitootessa 21, 2016barataa kutaa 11ffaa
6Abdulkariim AbdullaahiHarargee Bahaa, Gurawaa, Araddaa BiiftuuBitootessa 17, 2016
7Abbaas RoobaaArsii Dhihaamagaalaa Adaabbaa16Bitootessa 16, 2016
8Abduljabbaar ToofiqHarargee Bahaa, AwwadaayiBitootessa 14, 2016barataa
9Haydar AliyyiiHarargee DhihaaBookee XiqqooBitootessa 10, 2016
10Misgaanuu MasaratBitootessa 4, 2016barataa kolleejjii Barsiisootaa Naqamtee
11Biraanuu XaafaaShawaa DhihaaAanaa MidaaqanyiBitootessa 3, 2016daldalaa
12Bojaa QaabataaShawaa DhihaaAanaa Jalduu, ShukuteeBitootessa 3, 2016
13Dagafaa FirrisaaWallagga BahaaJimmaa ArjooGurraandhala 29, 2016
14Fayyisaa CaaliiWallagga Bahaa, Jimmaa ArjooGurraandhala 29, 2016
15Tasfaayee CaaliiWallagga Bahaa, Jimmaa ArjooGurraandhala 29, 2016
16Zarihuun JireenyaaWallagga BahaaArjoo GuddattuuAmajjii 26, 2016
17Abbabaa LataaShawaa Dhihaamagaalaa ShananAmajjii 25, 2016barataa
18Barii SayidHarargee DhihaaMasalaaAmajjii 5, 2016
19Abbabaa LataaShawaaa Lixaamagaalaa ShananAmajjii 25, 2016barataa kutaa 8ffaa
20Mahaammad AdamHarargee Dhihaa, Asaboo, WaajijaAmajjii 23, 2016qonnaan bulaa
21Shallamaa TareessaaHorroo GuduruuJimmaa RaareeGoobanAmajjii 21, 2016barataa
22Yaasinoo AbdallaaHarargee DhihaaMi’eessooAmajjii 17, 2016
23Abdallaa MahammadHarargee DhihaaMi’eessooAmajjii 17, 2016
24Abdallaa Mohammad AsabootAmajjii 17, 2016ajajaa milishaa, namootarratti dhukaasuu waan dideef
25Abdallaa HassanHarargee DhihaaMi’eessooAmajjii 17, 2016
26Mussaa HasanHarargee DhihaaMi’eessooAmajjii 17, 2016
27AbdulhakimHarargee DhihaaMi’eessooAmajjii 17, 2016
28AhimadHarargee DhihaaMi’eessooAmajjii 17, 2016
29Leencoo DinqeessaaShawaa DhihaaAmbo, WaddeessaAmajjii 13, 2016
30Faahmii AbdurahmanHarargee DhihaaCalanqoobarataa waggaa 4ffaa Muummee Saayinsii Nyaataa, Yuunivarsiitii Haromaayaa
31Sobbooqaa DilgaasuuShawaa DhihaaAanaa MidaaqanyiAmajjii 12, 2016
32Caalaa MahammedHarargee Bahaa, HaromaayaaAmajjii 12, 2016qonnaan bulaa
33Fayisaa DaadhiiShawaa DhihaaAda’aa BargaaMugar19Mudde 19, 2015
34Horaa BantiiIluu Abbaaboormagaala Ganchii Amajjii 4, 2016barataa waggaa 4ffaa Muummee Saayinsii Nyaataa, Yuunivarsiitii Wallaggaa
35Zawuduu SuyyumShawaa Dhihaa, Ada’aa Bargaa, MugarAmajjii 5, 2016
36Aalazaar QalbeessaaWallagga Lixaa, magaalaa InnangooMudde 10, 2015 
37IzaddiinHarargee DhihaaCirooAmajjii 3, 2016barataa Yuunivarsiitii Jimmaa
38Addunyaa IrreessooHorroo GuduruuJaardegaa Jaartee, magaalaa AlibooAmajjii 1, 2016barsiisaa
39Gammachiis Xilaahunmagaalaa NajjooMudde 30, 2015
40Murataa AlamuuGodina Addaa Naannoo Finfinnee, magaalaa SulultaaMudde 25, 2015Abbaa ijoollee lamaa, manasaa cabsanii seenanii ajjeesan
41Masarat DinqaaQeellam Wallaggaa, Laalo QileeMudde 26, 2015mana hidhaatti reebichaan du’e, qonnaan bulaa
42Naatoo GulummaaShawaa Dhihaa, Dandii18Mudde 23, 2015
43Biraanuu DinqaaKibba-Lixa Shawaa, magaalaa WanciiMuddee 12, 2015abbaa ijoollee sadi’ii
44Tolasaa LeellisaaHorroo Guduruu, Aanaa GuduruuMudde 16, 2015
45Taaddasaa DhaabaaShawaa Dhihaa, Abuunaa GindabaratMudde 14, 2015
46Nasraddiin MahaammadArsii Lixaa, Adaabbaa
47Misraa HajiiArsii Lixaa, Dodola
48Huseen DuulaaArsii Lixaa, Adaabbaa
49Ababaa GabbisaaShawaa DhihaaJaldu
50Baqqalaa TumsaaShawaa DhihaaJaldu
51Magarsaa BajjiiShawaa Dhihaa, Jaldu
52Naatoo GulummaaShawaa Dhihaa, Jaldu
53Dajanee BaayyisaaShawaa Dhihaa, Jaldu
54Caaltuu TaaddasaaShawaa Dhihaa, Jaldu
55Biraanuu BajigaaShawaa Dhihaa, Jaldu
56Baqqalaa RaggaasaaShawaa Dhihaa, Jaldu
57Taaddasaa JambareeShawaa Dhihaa, Jaldu
58Tsaggaayee AbarraaShawaa Dhihaa, Jaldu
59Dinqaa CaalaaShawaa Dhihaa, Giincii
60AshannaafiiShawaa Dhihaa, Giincii
61Galaanee BeekanaShawaa Dhihaa, Cittuu
62ZarihuunShawaa Dhihaa, Giincii
63Seefuu TuraaShawaa Dhihaa, Giincii
64Aschaaloo WarquuShawaa Dhihaa, Giincii
65Tashaalee IregeessaaShawaa Kibba Lixaa, Waliso
66Sirneessaa SaarbessaaShawaa Kibba Lixaa, Waliso
67Darajjee WarqinaaShawaa Kibba Lixaa, Waliso
68Kabbadaa TaaddasaaShawaa Kibba Lixaa, Waliso
69Taaddasaa AbdiisaaShawaa Kibba Lixaa, Wancii
70Biraanuu HayiluuShawaa Dhihaa, Gindabarat
71Taaddasaa DhaabaaShawaa Dhihaa, Gindabarat
72Taaddasaa TsiggeeShawaa Dhihaa, Gindabarat
73Kabbadaa XaafaaShawaa Dhihaa, Gindabarat
74Taaddasaa DhaabaaShawaa Dhihaa, Gindabarat
75Baayisaa GaddafaaShawaa Dhihaa, Gindabarat
76Abdataa LataaShawaa Dhihaa, Gindabarat
77Inawugaw HayiluuShawaa Dhihaa, Gindabarat
78Boruu GuutamaaShawaa Kibba Lixaa, Waliso
79Taarikuu AsaffaaShawaa Kibba Lixaa, Waliso
80Haabtaamuu TsaggaayeeShawaa Kibba Lixaa, Waliso
81Waaqoo MorodaaShawaa Kibba Lixaa, Waliso
82Ayaanaa RiqitaaShawaa Kibba Lixaa, Waliso
83Saarbessaa SirneessaaShawaa Kibba Lixaa, Cittuu
84Leencoo HundarraaShawaa Kibba Lixaa, Waliso
85Salamoon MogosShawaa Kibba Lixaa, Ammayya
86Taaddee SafaraaShawaa Kibba Lixaa, Ammayya
87Abbabaa BullooShawaa Kibba Lixaa, Waliso
88Yaalew DamiseeShawaa Kibba Lixaa, Ilfata
89Disoo MilkeessaaShawaa Kibba Lixaa, Ilfata
90Dabalaa XaafaaShawaa Kaabaa, Caancoo
91Bilbilaa LalisaaShawaa Dhihaa, Asgorii
92Caalchisa GonfaaShawaa Dhihaa, Asgorii
93Lammeessaa FayyisaaShawaa Dhihaa, Ambo
94Girmaa RaggaasaaShawaa Dhihaa, Ambo
95Ulfaataa CimdiiShawaa Dhihaa, Ambo
96Fiqaaduu GirmaaShawaa Dhihaa, Geedoo
97Darajjee GaaddisaaShawaa Dhihaa, Geedoo
98Taammanaa TsaggaayeeShawaa Dhihaa, Geedoo
99DuuleeShawaa Dhihaa, Geedoo
100Abdataa BaayyisaaShawaa Dhihaa, Baabbicha
101Chala TashomaShawaa Dhihaa, Baabbicha
102Baqqalaa SeefuuShawaa Dhihaa Mugar
103Baqqalaa SobbooqaaShawaa Dhihaa, Mugar
104Dajanee SaarbessaaShawaa Kibba Lixaa, Gindo
105Muraad AbduuHarargee Bahaa, Haromaayaa
106Miftaa JundiiHarargee Dhihaa, Baddannoo
107Alaazar QalbeessaaWallagga Dhihaa, Innangoo
108Eebbisaa TuuchooWallagga Bahaa, Fincaa’aa
109Qannoo TolaaWallagga Bahaa, Gabatee
110Xilaahun MullataWallagga Dhihaa, Dambi Doolloo
111Gamachiis XilaahunWallagga Dhihaa, Najjo
112Damee DabaliiWallagga Dhihaa, Maqqanaajjoo
113Tafarii Dhangi’aaWallagga Bahaa, Jimmaa Arjoo
114Ayyaanaa BantiiWallagga Dhihaa, Innangoo
115Luuccaa GammachuuWallagga Dhihaa, Innangoo
116Gazzaany OliiqaaWallagga Bahaa, Guduru
117Guutuu QalbeessaaWallagga Dhihaa, Gullisoo
118Karrasaa CaalaaWallagga Dhihaa, Gullisoo
119Takkaalinyi CaalcisaaShawaa Lixaa, IjaajjjiiAdoolessa 20, 2016barataa kutaa 11
120Ramadan MahdiHarargee Bahaa, GursumAdoolessa 14, 2016barataa kutaa 10
121Abdi JibriHarargee Bahaa, GursumAdoolessa 14, 2016qonnaan bulaa
122Rashi SuleHarargee Bahaa, GursumAdoolessa 14, 2016qonnaan bulaa

Peaceful Protesters Gunned Down in Ethiopia

Ethiopian security forces have killed more than 400 protesters and others, and arrested tens of thousands more during widespread protests in the Oromia region since November 2015. Human Rights Watch interviews in Ethiopia and abroad with more than 125 protesters, bystanders, and victims of abuse documented serious violations of the rights to free expression and peaceful assembly by security forces against protesters and others from the beginning of the protests in November 2015 through May 2016.The Ethiopian government should urgently support a credible, independent investigation into the killings, arbitrary arrests, and other abuses. HRW

https://www.bbc.com/news/world-africa-37534387

https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Namoota_FDG_2015/2016_irratti_ajjeefaman&oldid=30261


By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College.

Leave a Reply

%d bloggers like this: