Thu. May 26th, 2022

Maqaa gootota oromoo wal ha yaadachiifnu.

1. Taaddasaa Birruu
2. Waaqoo Guutuu
3. Agarii Tulluu
4. Elemoo Qilxuu
5. Abishee Garbaa
6. Laggasaa Wagii
7. Huseen Bunee
8. Bakar Waaree
9. Eebbisaa Addunyaa
10. Baayyisa Taaddasaa


11. Magarsaa Barii
12. Gadaa Gammadaa
13. Baaroo Tumsaa
14. Abbomaa Mitikuu
15. Mucee Ahmed Mucee
16. Dirribee Jifaar
17. Jaagamaa Badhaanne
18. Tigist Maammoo
19. Alamuu Qixxeesaa
20. Oliqaa Dingil


21. Kabbadaa Buzuneesh
22. Abdataa Olaansa
23. Gaaddisaa Hirphaasaa
24. Kumaala Guddisaa
25. Abdiisa Guutu
26. Maammoo Mazamiir
27. Roobaa Buttaa
28. Abdiisa Agaa
29. Leenjisoo Diggaa
30. Tasfahuun Cammadaa


31. Hajii Adaam Saaddoo
32. Jaarraa Abbaa Gadaa
33. Mul’ata Fayyisoo
34. Guddinaa Tumsaa
35. Guutamaa Hawaas
36. Amiir Abdulfattaah
37. Haaylee Fidaa
38. Usmaayyoo Mussaa
39. Geexee Tafarii
40. Garasuu Dhukii


41. Sheek-Bakarii Saphaloo
42. Dagaa Doone
43. Alammayyoo Garbaa
44. Jaarsoo Waaqo
45. Hussein Abbaa Bulguu
46. Abbaa Faaroo
47. Badhaadha Darmoo
48. Muhammad Baladee
49. Nuur-Yisaaq Dhaddee
50. Dabalaa Oliqaa


51. Yayaa Alii Sire
52. Hayilaamariyaam Gammadaa
53. Argaaw Dinqaa
54. Daraara Kafanii
55. Kabbadaa Badhaasab
56. Lachiisa Fullaasa
57. Habtamu Bayyataa
58. Ibroo Shaxaa
59. Nuurresaa Girmaa
60. Haaylee Daasita


61. Ayyaantu Boraana
62. Milkeessaa Gadaa
63. Raggasaa Haayluu
64. Musxaafa Huseen
65. Tolaasa Dhufeera
66. Nadhii Gammadaa
67. Abdiisa Balchaa
68. Caalii Shoonee
69. Qeerroo Naggeesoo
70. Lammeesoo Booruu


71. Raggaasa Gammadaa
72. Birra Gammadaa
73. Fayyee Garasuu
74. Guraara Lataa
75. Hawaas Gadaa
76. Badhaasa Dilgaasa
77. Mulluu Wasaanu
78. Mul’isaa Gadaa
79. Badhoo Dachaasa
80. Buruysoo Boru


81. Dr-Tarrafaa W/tsaadiq
82. Kabbadaa Dirribaa
83. Iyyoob Taaddasaa
84. Lammaa Fidaa
85. Shiimalis Olaana
86. Mohammad Umar Qaadii
87. Asaffaa Namarraa
88. Musxafaa Haarawwee
89. Axinaaf yimaam
90. Araarsoo Wadaay


91. Ayaantuu Dagaa
92. Kumaala Karoorsaa
93. Shek-Mohammed Rashad Abdulle
94. Diimaa Guddinaa
95. Ahmed Taaqii
96. Mohammed Zakir
97. Musxafa hussen
98. Adem Dimma goota Agaazi haaxawee
99. Eliyaas Aliyyii Biyyoo karaabati Agaazi
harcaasse
100. Jaatanii Alii


101. Muhee Abdoo
102. Xahaa Abdii
103. Abdi Buuh
104. Abubakar Muussaa
105. Abdii Qophee
106. Ayyuub Abubakar
107.Bakaree Maayaa Sugee
108. Abdullaahi Luungoo
109. Muhammed Umar Bookhee
110. Buruuysoo Boruu


111. Ararsoo Boruu
112. Ibrahiim Bosharii
113. Aadam Diimaa
114.Aadam Dheree
115. Bakkalcha
116.Haaykal
117. Faaxumaa Galmoo
118.Aslii Oromoo
119. Ragggaatu Roobaa
120.Urjii Dhaabaa


121.Ayyaantuu Dagaa
122.Sartuu Magarsaa
123.Laalisee Roobaa Galmoo
124.Makiyaa Abdullahii
125.Ilfineesh Qannoo
126.Haaji Abdullahi Ganamoo
127.Tuujii Raggaasaa
128.Ayyaantuu Dagaa
129.Caamaa Nuur
130.Wadaay Galmoo Kormoosoo


131.Buttaa Roobaa
132.Dabbasaa Guyyoo
133.Abdulaahii Jirmaa
135.Jannaa Kanuu Jiloo
136.Waayyuu Waaree
137.Husseen Duulaa Ulee
138.Kadiir Waaqoo Shaaqee
139.Jeneraal Damisee Bultoo
140.Jeneraal Taarikuu Laayinee


141.Jeneraal Merdaasa Leellisaa
142.Mejer Jeneral Mariid Nugusee
143.Mejer Jeneraal Ammaha Desta
144.Jeneral Reggaasa Jimaa
145.Jeneraal Tesfaaye Tirfe
146.Jeneraal Muldhataa Bulii
147.Dejjazmash Kebede Buzune
148.Gabayyoo Gubee Gurmuu
149.Aluulaa Abbaanaggaa
150.Raas waale Bixxille(Buxxulle)


151.Abuunee Pheexroos (Magaarsaa Badhasaa)
152.Looreet Tseggaayee G/Madiin (Qawweessaa Luuccaa Roobaa )
153.Qusee Dinagdee F/habtegorgis
154.Dajjazmash Baalchaa Safoo
155.Jeneraal Jagamaa Keelloo
156.Jeneraal Garasuu Dhukii
157.Raas Abebe Aragga Becheree
158.Dajjaazmash Baqqalee Wayyaa
159.Dejjazmaash Balaay Zallaqaa Qilxuu
160.Sheek Muhammad Umar Qaadii ( Abbaa Alabaa)


161.Mullis Abbaa Gadaa
162. Abdulkariim Aadam Lakkuu ( Soowraa )
163. Umar Abuubakar Ibraahim
164. Muhammad Abdulkariim (Areedoo)
165. Muhammad Abdullaahi (Koosum)
166. Bakrii Ibraahim (Abbaa Fatoo)
167. Bakrii Ahmad Baabbilee
168.Muhammad Ahmad Umar (Kormooso)
169. Muhammad Abdulqaadir Shaltaataa
170.Ahmad Mahammad Umar (Caalaa)


171. Muhammad Abdullaahi Alii (Muudee)
172. Ahmad Mahammad Muussaa (Mullata)
173.Muhammad Kabiir Iissaa (Jarjarso)
174. Ahmad Mahammad Usmaan
(Daammacaa)
175.Mahammad Sanii Umar (Horoo)
176. Husseen Abbaa Waaqaa (Baale)
177. Amaal Abdulqaadir
178.Ahmad Iissee
179.Aadam Mahammad Alii (Laafaa)
180.Ahmad Nuur Alii (Arroo)


181.Ahmad Nuur Hassan
182.Abdulkariim Mahammad Anas (Jifaaraa)
183.Mahammad Sheikh Hassan
(Nibarbaannaa)
184. Aadam Abubakar (Moluu)
185.Ahmad Mahammad Abdurahmaan
186.Mahammad Ibraahim Wadaay (Shantam)
187.Ahmad Nuur Muussaa Na’ee
188.Abdallaa Bakhrii
189. Mahammad Alii
190. Ahmad Umar Abdalla


191.Ahmad Haashii
192.Hajji Maamoo
193. Ramadan Husseen Khalil
194.Abdurahman Mohammed Yonis (Tuujii)
195.Ahmad Yuusuf Ibraahim (Turee Leencoo)
fi kkkf kana qofa miti gootonni
keenyaa kan hafan isiini itti guuta? .Isini malee seenaan keessaan har’aalee hin dune jira (Qabsoo Isiin Jalqabdan Dhaloota keessantu itti fayyadama
(Kan dubbiserraa)
#Like , fi
#Share walii gochuun agarsiistuu
Oromummaati! galatoomaa

Credit: Qeerrotu Qeerransa

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College.

Leave a Reply

%d bloggers like this: