Thu. May 26th, 2022

Lubni Pheexiroos Tasfaayee Aagaa ajjeeffaman.

Lubni kun tajaajila Afaan Oromootif osoo dadhabaniidha qaama ammaaf hin bekkamnen kan ajjeefaman.

Lubni Pheexiroos Tasfaayee Wallaggaa hanga Harargee, Shawaa hanga Baalee, Booranaa hanga Jimmaafi Iluu Abbaabooritti tajaajila Wangeelaaf dadhabaniiru.

Miseensa Waldaa Duuka bu’ootaa tahuun dargaggootni Mana Kiristaanaa akka tajaajilan taasisaniiru. Ijoollee hedduus kabaja Foonifi Dhiiga Waaqaa argachuun gahaniiru.

Sambata Xiqqaatti barii sirna qulqulleessaaf osoo Mana Kiristaana Qulqulluu Gabri’eelii Sabbataa deemanii mataa keessa tumamuun ajjeeffaman.

Waaqayyo Lubbuu isaanii jannata yaa qananiisu.
Firdii sirri ajjeestotarratti yaa fudhatu.

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College.

Leave a Reply

%d bloggers like this: